Tarieven

De jeugdzorg valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. Ambulante jeugdhulp wordt in veel gevallen vergoed door de gemeente van je woonplaats. KJP Dijk en Waard heeft contracten met de regio Alkmaar, hieronder vallen de gemeenten Dijk en Waard, Alkmaar, Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo.

Incidenteel is een vergoeding vanuit andere gemeentes ook mogelijk. Wij vragen u dit dan van tevoren met de eigen gemeente te bespreken.

Om voor vergoeding in aanmerking te komen heb je een verwijzing van je huisarts nodig of een indicatie van de gemeente via een jeugd- en gezinscoach. Hiermee zal een beschikking bij de gemeente worden aangevraagd.

Ook kunnen wij als onderaannemer worden ingezet door een collega praktijk, ook buiten bovengenoemde gemeenten.

Tot slot is er een mogelijkheid tot het zelf betalen van de behandeling in onze praktijk. Het tarief hiervoor is 185,40 euro per uur, waarbij er per minuut zal worden gefactureerd.