Hoe gaan we aan de slag?

Je kunt bij ons worden aangemeld door de huisarts of een collega hulpverlener. Wij proberen voor de eerste kennismaking al zoveel mogelijk informatie te verzamelen en zijn dus goed voorbereid bij het eerste gesprek.

De gesprekken vinden plaats in onze praktijk en kunnen eventueel ook via beeldbellen plaatsvinden. Bij uitzondering kan, in het geval van een consultatie, dit in overleg ook plaatsvinden in de praktijk of instelling van de aanvragende partij.

Er volgt een intakegesprek waarin zal worden aangesloten bij jouw hulpvraag. Na dit gesprek zal bepaald worden of er nog aanvullend onderzoek nodig is (denk bijvoorbeeld aan een psychiatrisch onderzoek of een gesprek met belangrijke naasten om extra informatie te verkrijgen). Indien wenselijk kunnen andere betrokken hulpverleners aansluiten bij de gesprekken. Daarna volgt een advies en zullen we samen nadenken hoe we dit advies vorm gaan geven. Wij werken volgens de richtlijnen van het Kenniscentrum voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie en de Nederlandse vereniging voor Psychiatrie.