Aanmelden

Indien je je wilt aanmelden voor behandeling (instellen op medicatie of een enkelvoudig aanvullend psychiatrisch onderzoek) bij praktijk voor kinder- en jeugdpsychiatrie Dijk en Waard kun je onderstaand (beveiligd) aanmeldformulier invullen. Hierbij is het noodzakelijk dat je de verwijsbrief van de huisarts of een jeugd ggz (waar je nu in behandeling bent) aanbieder toevoegt.

Let op: indien je door de huisarts naar ons wordt verwezen kunnen wij alleen behandeling bieden indien je woonachtig bent in de gemeente Alkmaar, Bergen, Castricum, Dijk en Waard, Heiloo of Uitgeest. Indien je via een andere behandelaar komt is het belangrijk dat deze op de hoogte en akkoord is met de verwijzing (wij zullen dan in onderaannemer schap van deze behandelaar werken).

Je aanmelding wordt gescreend binnen 2 weken en indien nodig zullen we telefonisch contact opnemen om nog een aantal verdiepende vragen te stellen. Op basis van deze informatie maken wij een eerste inschatting of praktijk Dijk en Waard een passende behandeling kan bieden, ons streven is om dit binnen 4 weken te laten weten.

Onze praktijk is niet ingesteld op kinderen en jongeren met persoonlijkheidsstoornissen, acute psychotische stoornissen, ernstige depressieve stoornissen en verslavingsproblematiek. Ook kunnen wij geen spoed vraagstukken in behandeling nemen.  Je hebt dan meer specialistische zorg nodig.

Wanneer een intake niet tot stand komt worden je gegevens verwijderd.

Graag onderstaand toestemmingsformulier uitprinten en invullen om bij de aanmelding te kunnen voegen:
Download hier de toestemmingsverklaring
(klink op bovenstaande groene tekst om het formulier te openen, vul in, sla op en voeg bij bij het aanmeldformulier)

Actuele wachttijden zijn terug te vinden op de website van de beschikbaarheidswijzer: Beschikbaarheidswijzer